Regizam Viitorul

PRINTEAZAPRINTEAZA

Prezentare

Proiectul ”Regizăm viitorul: integrare prin educație cinematografică și nonformală” va fi implementat de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc, timp de 18 luni, în Cojocna, jud. Cluj, o localitate multi-etnică, cu 3360 de locuitori, din care 29,67 % romi. Problema identificată este integrarea romilor în societate, proiectul propunând o abordare diferită: este adresat copiilor, cei mai susceptibili de a accepta schimbarea, cu potențial maxim de a dezvolta o dorință proprie de integrare, și se desfășoară în afara comunității, astfel încât copiii vor acumula noi experiențe proprii. Obiectivele principale sunt creșterea gradului de conștientizare privind beneficiile integrării, pentru 100 de copii, între 7-14 ani, majoritatea romi, în cadrul unui program educativ de 10 luni format din 80 de ateliere de educație cinematografică și dezvoltare psiho-emoțională; realizarea unei campanii de informare și sensibilizare a membrilor comunității, cu privire la rolul și importanța educației.

Activitățile se vor desfășura în 3 etape principale: pregătire, activități, evaluare. Etapa de pregătire durează 6 luni și cuprinde, de la constituirea echipei de proiect și apelul pentru constituirea echipei de voluntari la selecția celor 100 de copii participanți, pe principii non-discriminative, pregătirea atelierelor de educație cinematografică și a celor psiho-educative, adaptate vârstei participanților, documentarea și întocmirea conținutului campaniei de informare, pregătiri logistice, inclusiv finalizare renovare spațiu, achiziții și subcontractări etc.

Etapa activităților durează 10 luni și conține în principal 5 module a câte 2 luni fiecare, pentru grupe de câte 20 de copii. Structura unui modul constă în 8 sesiuni, de aproximativ 4 ore, care vor avea loc în weekend, de educație cinematografică (2 ore) și ateliere psiho-educative (2 ore), plus o zi de practică în timpul săptămânii (în Cojocna), la care se vor adăuga activități reacreative, spre exemplu vizite la obiective istorice și culturale ale orașului sau întâlniri cu actori, fotografi celebri etc.

Atelierele de educație cinematografică și atelierele psiho-educative vor avea loc la TIFF Studio - Casa TIFF din Cluj-Napoca, într-o încăpere dedicată, care va fi dotată corespunzător pentru desfășurarea activităților. Înainte de aceasta va avea loc finalizarea renovării spațiului, care mai are nevoie de o etapă de tencuire și finisare, pentru a îndeplini condițiile optime necesare desfășurării activităților. Activitatea de renovare nu presupune modificări aduse structurii de rezistență a clădirii sau alte modificari specifice domeniului construcțiilor.

Campania de sensibilizare și informare privind importanța educației va avea loc în Cojocna și se va adresa întregii comunități, cu focus pe comunitatea roma. Conținutul campaniei va fi adaptat la grupul țintă și va include metode eficiente de abordare a problematicii, cu potențial ridicat de reușită. În cadrul activităților vor fi incluse și workshopuri în comunitate, la care vor participa atât membri ai comunității roma, cât și reprezentanți ai celorlalte etnii, precum și ai autorităților locale din comună.

Activitățile de dezvoltare organizațională se vor focusa pe importanța întocmirii unui raport anual de activitate, de calitate. Această deficiență la nivelul solicitantului și a partenerilor săi a fost identificată pe parcursul procesului de întocmire a cererii de finanțare pentru proiectul de față. Astfel, sunt prevăzute următoarele activități care vor conduce la dezvoltarea organizațională a partenerilor: activități de cercetare și colectare informații privind rolul și importanța rapoartelor anuale, conținutul acestora, forma pe care o îmbracă, modalități de diseminare etc.
Rezultate principale:
• 100 de copii, cu vârste între 7-14 ani, din satul Cojocna, județul Cluj, pentru care se va crește gradul de conștientizare privind beneficiile integrării în societate, în cadrul unui program educativ de 10 luni.
• 1 campanie de informare și sensibilizare a unui număr de 3360 de persoane, membri ai comunității din Cojocna, profesori și reprezentanți ai autorităților locale cu privire la rolul și importanța educației, formale și informale, pentru un viitor mai bun pentru toți, pe parcursul a 10 luni.
• 15% creștere a nivelului de dezvoltare organizațională al solicitantului și partenerilor săi cu, prin acumularea de cunoștințe tehnice și practice privind întocmirea unui Raport Anual de Activitate.
Alte rezultate:
• Dezvoltarea cunoștințelor în domeniul audiovizualului pentru 100 de copii, cu vârste între 7-14 ani, din satul Cojocna, județul Cluj, în cadrul unui program de 10 luni.
• Creșterea respectului de sine și dezvoltare psiho-emoțională normală pentru 100 de copii, cu vârste între 7-14 ani, din satul Cojocna, județul Cluj, în cadrul unui program de 10 luni.
• Realizarea unui program educativ de 10 luni, care va cuprinde 40 de ateliere de educație cinematografică și 40 de ateliere psiho-educative pentru și împreună cu 100 de copii, cu vârste între 7-14 ani, din satul Cojocna, județul Cluj.
• Realizarea a 100 de înregistrări video de către cei 100 de copii, cu vârste între 7-14 ani, din satul Cojocna, județul Cluj, în cadrul unui program de 10 luni, din care se vor monta 5 filme de lung/mediu metraj care vor fi proiectate în comuna Cojocna.